จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):2ภาพ
หัวข้อภาพ:สมาชิกสภาวิชาชีพ
รายละเอียด :
เรียนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน ท่านที่สมัครสมาชิกไปแล้ว. หากอยากรู้สถานะการสมัครสมาชิกสภาสามารถใช้ เลข13 หลักตรวจสอบ. ระบบจะแจ้งในเว็บสมัครสมาชิกได้ ดังนี้ครับ 1.หากชำระเงินแล้วตรวจสอบสถานะ. จะพบว่าขึ้นสถานะจ่ายเงินแล้ว. 2.หากสภาได้รับเอกสารแล้ว. สถานะหน้าตรวจสอบเอกสารจะว่างๆ แสดงว่ากำลังเข้าคิวตรวจเอกสาร 3.หากมีการตรวจเอกสารแล้ว. จะมีการติ๊กช่องเอกสารแต่ละฉบับ ดังนี้ 3.1ถ้าขึ้นสถานะเอกสารครบถ้วน. ก็รอเข้าคิวอนุมัติเลขสมาชิกรอบต่อไป 3.2 ถ้าขึ้นสถานะเอกสารไม่ครบถ้วน. รีบส่งหลักฐานเพิ่มเติม. เมื่อหลักฐานครบ. ต้องเข้าคิวตรวจสอบหลักฐานใหม่. หากหลักฐานครบ. จะเข้าเกณฑ์ข้อ 3.1 ต่อไป 4.สภาจะเสนอนายกอนุมัติเลขสมาชิกคนที่เอกสารหลักฐานครบถ้วนเป็นรอบๆไป 5.สภาจะเสนอนายกลงนามบัตรสมาชิก. ให้คนที่มีเลขสมาชิกแล้วเป็นรอบๆไป ตอนนี้สภาการสาธารณสุขชุมชนยังเปิดรับสมัครสมาชิกสภาฯอยู่นะครับ https://ccph-th.job.thai.com/ ติดตามข่าวสาร ทางเว็บไซต์สภา www.ccph.or.th และเพจสภาฯครับ มาร่วม"พลิกโฉมนักสาธารณสุขสู่วิชาชีพ เดินหน้าสภาการสาธารณสุขชุมชนเพื่อประชาชน" ปล.รอบที่ 10 สมาชิกที่สมัครและมีคุณสมบัติครบในช่วง กลางเดือนกค-กลางเดือนตค 60 ครับ. ผู้สมัครหลังจากนั้น. รอตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติเลขสมาชิกรอบถัดไป ปล.2. ผู้สมัครที่ยังไม่มีเลขสมาชิก. อย่าเพิ่งทวงบัตรสมาชิกนะครับ ริซกี. สาร๊ะ เลขาคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศสมาชิกฯ ๑๘.๐๑.๖๑
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 21/01/2561:16:28:34

รายละเอียดภาพ:« เมื่อ:21/01/2561 | 22:33:21 น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:8090.jpg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ:21/01/2561 | 22:33:01 น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:8080.jpg

สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com