[HOME] [ข่าวทั้งหมด]

สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี

 

เลขที่ข่าว :
103
เรื่อง :
วันพฤหัสบดี ที่ 23 สค. 2561 เวลา08.30-16.30 น.ประชุมกรรมการสมาคมหมออนามัย ที่ รพ.สต.นากว้าง
ประเภทข่าว
ข่าวประชุม
เนื้อข่าว :
วันพฤหัสบดี ที่ 23 สค. 2561 เวลา08.30-16.30 น.ประชุมกรรมการสมาคมหมออนามัย ที่ รพ.สต.นากว้างเรียนคณะกรรมการสมาคมหมออนามัย
 
ขอเชิญประชุมครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 23 ส.ค.2561 เวลา 09.00น. ณ รพ.สต.นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
 
นายคำผล วงศ์สุริยา
 
นายกสมาคมหมออนามัยอุดรธานี
 
หมายเหตุ หนังสือเชิญประชุมส่งในeletterแล้วนะครับ
ไฟลที่แนบ :
103.docx
103.docx
โดย :
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี อีเมล : sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
ลำดับข่าวที่ :
103 บันทึกเมื่อ : 22/08/2561:19:30:20