[HOME] [ข่าวทั้งหมด]

สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี

 

เลขที่ข่าว :
104
เรื่อง :
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสมาคมหมออนามัย 20 ก.ย.2561 เวลา 09.00น. ณ รพ.สต.นากว้าง อ.เมือง อุดรธานี
ประเภทข่าว
ข่าวประชุม
เนื้อข่าว :
เรียนคณะกรรมการสมาคมหมออนามัยทุกท่าน
 
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ก.ย.2561 เวลา 09.00น. ณ รพ.สต.นากว้าง อ.เมือง อุดรธานี
 
นายคำผล วงศ์สุริยา
 
นายกสมาคมหมออนามัยอุดรธานี
ไฟลที่แนบ :
104.
104.
โดย :
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี อีเมล : sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
ลำดับข่าวที่ :
104 บันทึกเมื่อ : 19/09/2561:18:22:05