[HOME] [ข่าวทั้งหมด]

สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี

 

เลขที่ข่าว :
105
เรื่อง :
26 กย.61 เชิญ ผอ.รพสต./อสม.จังหวัดอุดรธานี มาร่วมต้อนรับ รอง รมต.พลเอกฉัตรชัยฯ
ประเภทข่าว
ข่าวอบรม
เนื้อข่าว :
เชิญ สสอ./ผอ.รพสต./อสม.จังหวัดอุดรธานี มาร่วมต้อนรับ รอง รมต.พลเอกฉัตรชัยฯ(ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 ณ ห้องประชุมทั่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อยำเสนองาน หมออนามัย/อสม.ว่าท่านทำอะไรในพื้นบ้าง หรือต้องการอะไร ตามหนังสือแนบส่งมาด้วยนี้ครับ
ไฟลที่แนบ :
105.jpg
105.jpg
โดย :
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี อีเมล : sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
ลำดับข่าวที่ :
105 บันทึกเมื่อ : 2018-09-20:17:32:34