[HOME] [ข่าวทั้งหมด]

สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี

 

เลขที่ข่าว :
106
เรื่อง :
26 กย.61เชิญ สสอ.จังหวัดอุดรธานี มาร่วมต้อนรับ รอง รมต.พลเอกฉัตรชัยฯ(ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)ใ
ประเภทข่าว
ข่าวอบรม
เนื้อข่าว :
เชิญ สสอ./ผอ.รพสต./อสม.จังหวัดอุดรธานี มาร่วมต้อนรับ รอง รมต.พลเอกฉัตรชัยฯ(ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 ณ ห้องประชุมทั่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี
ไฟลที่แนบ :
106.jpg
106.jpg
โดย :
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี อีเมล : sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
ลำดับข่าวที่ :
106 บันทึกเมื่อ : 2018-09-20:17:38:43