[HOME] [ข่าวทั้งหมด]

สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี

 

เลขที่ข่าว :
107
เรื่อง :
การจ้างงานผู้พิการ
ประเภทข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อข่าว :
ทางมูลนิธินวตกรรมทางสังคม(คุณเพชรผู้ประสาน)ให้เตรียมข้อมูลผู้พิการที่ต้องการทำงานใน รพ.สต./สสอ.ตามไฟล์ที่แนบหรือแนบส่งไฟล์ Exell มาที่ Line กลุ่มสมาคมหมออนามัย3 หรือพิมพ์รายชื่อเข้าไปในไฟล์ LinK:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sIvfXSeM_JsJvira-tjED0GpHIsKYBsEn2GKfKRaHnA/edit?usp=sharing หรือส่งข้อมูล/ติดต่อมาที่ สายัณห์ รพ.สต.ผาสุก อ.กุมภวาปี Line ID/เบอร์โทร: 0866394092
 
Email:udonlove1@hotmail.com
ไฟลที่แนบ :
107.
107.
โดย :
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี อีเมล : sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
ลำดับข่าวที่ :
107 บันทึกเมื่อ : 02/10/2561:11:24:12