|HOME| |หน้าข่าวทั้งหมด|
 
ชมรมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
 
เลขที่ข่าว
หัวข้อข่าว
วัน/เวลา
ไฟล์
หน่วยงาน
SA-109 /2554 ประชุมสมาคมหมออนามัยอุดรธานี วันอังคารที 4 ธันวาคม61 เวลา 09.00น. ณ รพ.สต.นากว้าง จ.อุดรธานี" 02/12/2561 18:21:51 109. สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-108 /2554 ประชุมวิชาการตามโครงการประชุมวิชาการพัฒนาฯเพื่อเข้าสู่วิชาชีพการสาธารณสุข" 2561-11-01 09:50:05 108.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-107 /2554 การจ้างงานผู้พิการ" 02/10/2561 11:24:12 107. สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-106 /2554 26 กย.61เชิญ สสอ.จังหวัดอุดรธานี มาร่วมต้อนรับ รอง รมต.พลเอกฉัตรชัยฯ(ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)ใ" 2018-09-20 17:38:43 106.jpg สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-105 /2554 26 กย.61 เชิญ ผอ.รพสต./อสม.จังหวัดอุดรธานี มาร่วมต้อนรับ รอง รมต.พลเอกฉัตรชัยฯ" 2018-09-20 17:32:34 105.jpg สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-104 /2554 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสมาคมหมออนามัย 20 ก.ย.2561 เวลา 09.00น. ณ รพ.สต.นากว้าง อ.เมือง อุดรธานี" 19/09/2561 18:22:05 104. สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-103 /2554 วันพฤหัสบดี ที่ 23 สค. 2561 เวลา08.30-16.30 น.ประชุมกรรมการสมาคมหมออนามัย ที่ รพ.สต.นากว้าง" 22/08/2561 19:30:20 103.docx สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-102 /2554 ปั่นจักรยาน รณรงค์เลิกบุหรี่ฯ" 21/06/2561 10:11:35 102.jpg สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-101 /2554 งานประชุมวิชาการ 55 ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า วสส.ขก. " 11:59:07 101. สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-100 /2554 ประชุมจัดงาน 55 ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า วสส.ขก.จัดงาน ณ รร.ราชาวดี.21-23" 11:56:59 100. สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-99 /2554 วันศุกร์ ที่ 3 พย. 2560 เวลา08.30น.ประชุมกรรมการสมาคมหมออนามัย ที่ รพ.สต.นากว้าง" 01/11/2560 17:42:15 99.jpg สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-98 /2554 ประชุมสมาคมหมออนามัย 31 กพ.2560 สสจ.อุดรธานี" 30/01/2560 12:01:39 98. สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-97 /2554 ชีวประวัติหมออนามัย ตอน 1" 28/01/2560 16:51:06 97. สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-96 /2554 ชีวประวัติหมออนามัย ตอน 2" 28/01/2560 16:46:50 96. สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-95 /2554 เลือกตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข ส่งกลับภายในวันจันทร์ที่ 28 พ.ย.2559 เวลา 16.30 น." 06/11/2559 11:49:28 95.jpg สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี

จำนวนข่าว   15 ข่าว

หน้า 1|2|3|4|5|6
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com