กิจกรรม
หัวเรื่อง :3 พย. 2560 เวลา08.30น.ประชุมกรรมการสมาคมฯ
เนื้อเรื่อง : วันศุกร์ ที่ 3 พย. 2560 เวลา08.30น.ประชุมกรรมการสมาคมหมออนามัย ที่ รพ.สต.นากว้าง...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 01/11/2560:เวลา:17:27:33:
จำนวนภาพ: 10 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ชีวประวัติหมออนามัย ตอน 1
เนื้อเรื่อง : เราเกิดมาเมื่อ100ปี ข้าราชการชั้นจัตวาอยู่คู่สุขศาลาคนหนึ่งทำเด็กคลอดรอดปลอดภัย อีกคนดูแลเรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม พร้อมๆกับงานรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู มีพี่ๆ น้องๆ อยู่หลายคนทำงานในชนบท แต่ชาวบ้านเรียกรวมๆว่าหมออนามัย พัฒนาตัวเองเรื่อยมาจนเติบใหญ่มาเป็น จนท
บริหารสาธารณสุข พี่ใหญ่ทำงานที่อำเภอ น้องๆที่ทำงานมีทั้งดูแลเรื่องฟัน และแพทย์ทางเลือกมีความสุขเรื่อยมา
ที่ทำงานชื่อมาหลากหลายชื่อ และเปลี่ยนเราจาก จนท บริหารฯมาเป็น นวก เรานึกว่า นวกชื่อที่แสนโก้ จะมีความก้าวหน้า แต่มันมากับงานที่หลั่งไหลเท ลงมาในตำแหน่ง นวก
...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 28/01/2560:เวลา:16:52:48:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ชีวประวัติหมออนามัย ตอน 2
เนื้อเรื่อง : เราเกิดมาเมื่อ100ปี ข้าราชการชั้นจัตวาอยู่คู่สุขศาลาคนหนึ่งทำเด็กคลอดรอดปลอดภัย อีกคนดูแลเรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม พร้อมๆกับงานรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู มีพี่ๆ น้องๆ อยู่หลายคนทำงานในชนบท แต่ชาวบ้านเรียกรวมๆว่าหมออนามัย พัฒนาตัวเองเรื่อยมาจนเติบใหญ่มาเป็น จนท
บริหารสาธารณสุข พี่ใหญ่ทำงานที่อำเภอ น้องๆที่ทำงานมีทั้งดูแลเรื่องฟัน และแพทย์ทางเลือกมีความสุขเรื่อยมา
ที่ทำงานชื่อมาหลากหลายชื่อ และเปลี่ยนเราจาก จนท บริหารฯมาเป็น นวก เรานึกว่า นวกชื่อที่แสนโก้ จะมีความก้าวหน้า แต่มันมากับงานที่หลั่งไหลเท ลงมาในตำแหน่ง นวก
...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 28/01/2560:เวลา:16:53:05:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :กรรมการสภา
เนื้อเรื่อง : ยินดีกับกรรมการสภาสาธารณสุขชุมชนทุกท่าน30พย.59...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/12/2559:เวลา:12:06:09:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :กรรมการสภา
เนื้อเรื่อง : ประชุมชมรม ผอ.รพ.สต.เมือง ร่วมแสดงความยินดีกรรมสภาวิชาชีพสาธารณสุข คุณคำผล วงษ์สุริยา. ประธานชมรม ผอ.รพสตเมือง...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/12/2559:เวลา:12:03:46:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :อุทุกภัยอุดรธานี3
เนื้อเรื่อง : ท่าน สสอ.มาต้อนรับ วันนี้ชมรมผอ.รพ.สต.อุดรธานี และสมาคมหมออนามัย นำโดยนายคำผล วงศ์สุริยา ประธานชมรมผอ.รพ.สต./นายกสมาคมหมออนามัย พร้อมคณะ ออกดูแลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ในเขตอำเภอน้ำโสม - นายูง ที่ประสบอุทกภัยครับ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 12/11/2559:เวลา:14:48:21:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :อุทุกภัยอุดรธานี2
เนื้อเรื่อง : ทีมนายกสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี...ออกเยี่ยมและช่วยเหลือ....ห้วยน้ำใสมด้านข้างด้านหลัง รพสต....(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 12/11/2559:เวลา:13:24:12:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :อุทุกภัยอุดรธานี
เนื้อเรื่อง : วันนี้ชมรมผอ.รพ.สต.อุดรธานี และสมาคมหมออนามัย นำโดยนายคำผล วงศ์สุริยา ประธานชมรมผอ.รพ.สต./นายกสมาคมหมออนามัย พร้อมคณะ ออกดูแลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ในเขตอำเภอน้ำโสม - นายูง ที่ประสบอุทกภัยครับ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 12/11/2559:เวลา:11:32:44:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เลือกตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข
เนื้อเรื่อง : ใครไม่มีสิทธิ์โทรสอบถามได้........(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/11/2559:เวลา:11:51:11:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เลือกตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข
เนื้อเรื่อง :แกนนำหลักของเรามีใครบ้าง...อ.ริซกี ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/11/2559:เวลา:11:45:04:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เลือกตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข
เนื้อเรื่อง : แกนนำหลักของเรามีใครบ้าง...ดร.ไพศาล.......(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/11/2559:เวลา:11:44:28:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เลือกตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข
เนื้อเรื่อง :แกนนำหลักของเรามีใครบ้าง...อ.สมศักดิ์.......(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/11/2559:เวลา:11:43:26:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เลือกตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข
เนื้อเรื่อง :ท่านนายกสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี (นายคำผล วงศ์สุริยา)ร่วมเป็นกรรมการในทีมจักสรรคณะกรรมการสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ใน 12 ท่าน ...เพื่อเป็นตัวแทนของคนอุดรธานีในครั้งนี้....โปรดพิจารณาเลือกยกทีมนำ รพ.สต. 18-18 +31 ทีมเราเพื่อพวกเราเอง...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/11/2559:เวลา:11:37:22:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เลือกตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข
เนื้อเรื่อง : 28 พ.ย.2559


ทีมนำรพ.สต. มีดีอะไร?? ถึงกล้าอาสาเป็นตัวแทนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน และกล้าคิด กล้านำ กล้าทำ กล้าเปลี่ยน


มาพบกับ "9"ข้อ

เพื่อสิทธิและความ"ก้าว"หน้า

เพื่อนำพาวิชาชีพ"ก้าว"ไกล1. ทีมนำรพ.สต มีผู้นำการผลักดัน พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 อย่างนายกไพศาล บางชวด "ท่านชายภูผา" ผู้ทำคลอดให้พรบ.ฉบับประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมา ในเมื่อทำคลอดมากับมือ เรื่องสานต่อให้วิชาชีพนี้เติบโตไม่ต้องพูดถึง ย่อมทำได้ดีอย่างแน่นอน


2.ทีมนำรพ....(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/11/2559:เวลา:11:33:50:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :14 กันยายน วันหมออนามัยแห่งชาติ
เนื้อเรื่อง :14 กันยายน วันหมออนามัยแห่งชาติ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 14/09/2559:เวลา:13:06:22:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :14 กันยายน วันหมออนามัย
เนื้อเรื่อง : 14 กันยายน วันหมออนามัย...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 14/09/2559:เวลา:11:49:08:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :14 กันยายน วันหมออนามัย
เนื้อเรื่อง : 14 กันยายน วันหมออนามัย...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 14/09/2559:เวลา:11:47:45:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุม 20 สค.59 ณ รร.สวนเจ็ดพี่น้อง อ.เขื่อนอุบลรัตน์
เนื้อเรื่อง : ประชุม 20 สค.59 ณ รร.สวนเจ็ดพี่น้อง อ.เขื่อนอุบลรัตน์ ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 20/08/2559:เวลา:10:32:31:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมสมาคมหมออนามัยอุดรธานี รพ.สต.นาข่า เวลา 13.00 น.วันที่ 14 กค.2559
เนื้อเรื่อง : ประชุมสมาคมหมออนามัยอุดรธานี รพ.สต.นาข่า เวลา 13.00 น.วันที่ 14 กค.2559 ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 14/07/2559:เวลา:14:20:38:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :26กค.2559
เนื้อเรื่อง : แถลงการณ์ ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย)
ฉบับที่ ๓/2559
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่ชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย)
ตามที่บุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้งสายงานบริหาร (ผอ.รพ.สต.) สายงานวิชาการ (นักวิชาการสาธารณสุข) และสายงานทั่วไป (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ได้ร่วมประชุม Line Conference เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 มีมติให้จัดตั้ง ชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) คัดเลือกคณะกรรมการบริหาร (ชั่วคราว) วาระ ๒ ปี เพื่อบริหารชมรมฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และต่อมาเมื่อวันที่ 29 มกราคม ๒๕๕๙ สมาช...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 12/07/2559:เวลา:15:30:41:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ปั่นจักรยาน
เนื้อเรื่อง : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ของจังหวัดอุดรธานีครับ 13 กค. 59 อำเภอหนองแสง ขอเชิญร่วมกิจกรรม วิ่ง เดิน เพื่อสุขภาพชมทุ่งปอเทือง งานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีร่วมกิจกรรมและเป็นประธานในการมอบรางวัลด้วย...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 12/07/2559:เวลา:08:50:35:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :นครพนม
เนื้อเรื่อง : ท่านนายกและเลขาฯ ประชุมนครพนมร่วมกับ..อ.สมศักดิ์...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 27/06/2559:เวลา:07:05:57:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ชมรม
เนื้อเรื่อง : 27-29 มิย.2559 ประชุมชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย(ภาคอีสาน)จังหวัดนครพนม รายละเอียด http://www.kumpawahealth.net/index.php...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 25/06/2559:เวลา:11:12:21:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : สนับสนุนน้อง นวก .
เนื้อเรื่อง :ติวสอบภาค ก วันนี้
ที่ ห้องร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี้ ติวโดยติวเตอร์วิน (อ.ชวินทร์ ฉัตรเนตร) สมาคมหมออนามัย
อุดรธานี โดยคุณคำผล วงษ์สุริยา นายกสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนค่าใช้จ่ายจำนวน 10,000 บาทในนามสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 25/06/2559:เวลา:10:47:10:
จำนวนภาพ: 2 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :กรรมการใหม่
เนื้อเรื่อง : ภาพคณะกรรมการสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี ชุดที่ 3 ประจำปี 2559...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 23/01/2559:เวลา:12:14:20:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :วิชาชีพ...
เนื้อเรื่อง : 14 กันยายน 2545 เป็นวันประกาศ "หมออนามัยอห่งชาติ" เป็นคำกล่าวจากท่านอาจารย์นายแพทย์ประเวส วะศรี.....อีกวันที่เราเรียกร้อง พรบ.วิชาชีพ...เกือบ ๑๔ ปี แล้วน่ะครับ..นี่คือภาพความทรงจำ...ทรามกลางสายฝน...ภาพอาจไม่ครบทุกท่าน...แต่ทุกท่านก็มาด้วยใจ...ภาพเหล่านี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านประเสริฐ...อุปนายกคนปัจจุบัน ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 23/01/2559:เวลา:12:13:09:
จำนวนภาพ: 12 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :นายก
เนื้อเรื่อง : นายกสมาคมหมอนามัยจังหวัดอุดรธานีนายคำผล.......(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 21/01/2559:เวลา:13:16:56:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :21มค.59
เนื้อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ชุดเก่า ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 21/01/2559:เวลา:10:21:14:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุม21มค59
เนื้อเรื่อง : เรียน คณะกรรมการสมาคมฯที่เคารพทุกท่าน
พรุ่งนี้ วันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น. ที่ห้องอาหารสวนทิพย์ (บ้านบ่อน้ำ) หนองสำโรง ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ (ทั้งคณะกรรมการชุด ที่ 2 และตัวแทนสมาชิกแต่และอำเภอที่ส่งรายชื่อมา) เสร็จแล้วรับประทานอาหารร่วมกัน นะครับ

ปล.ด้วยความเคารพครับ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 20/01/2559:เวลา:17:48:06:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :29 มค.59
เนื้อเรื่อง : นี่คือหลักฐานว่าชมรมผอ.รพ.สต. ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารแล้วครับพี่น้อง

แต่อย่าเพิ่งลดระดับการรวมพลัง

เรายังคงต้องเดินหน้าต่อรวมพลังให้รพ.สต.ถูกระบุในกฏหมาย และมีโครงสร้างรพ.สต. ที่ตรงตามภาระงาน มีความก้าวหน้าทัดเทียมวิชาชีพอื่น

เรายังคงเดินหน้าต่อเพื่อแสดงศักยภาพชมรมผอ.รพ.สต.ทั่วประเทศ/ชวส./สคสท/ชมรมนวก.รพศ.รพท/เครือข่ายข้าราชการพลเรือนไทย/เครือข่ายพสกนิกรไทย รวมใจสามัคคี และภาคีเครือข่ายทุกองค์กร

29 มค. 2559
วันประวัติศาสตร์ของหมออนามัย วันที่ยิ่งใหญ่ของชาวรพ.สต.
(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 18/01/2559:เวลา:21:35:21:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :29 มค.59
เนื้อเรื่อง : ปุจฉา - วิสัชนา

1.ท่านคิดว่าระหว่างหน่วยงานที่ปรากฎอยู่ในกฎหมาย กับหน่วยงานที่ไม่ปรากฎอยู่ในกฎหมาย แตกต่างกันหรือไม่?? อย่างไร??

ผลกระทบ : มีผลต่อหน่วยงานที่จะได้รับการจัดสรรทรัพยากร คน เงิน ของ อย่างมาก คิดย้อนดูว่าจริงหรือไม่และเป็นอย่างไรกันบ้าง??

2.ท่านมองเห็นนัยยะในร่างโครงสร้างของ รพ.สต.ที่ผ่านมติ อ.ก.พ.สป.สธ.แล้วว่าบิดเบี้ยวหรือไม่ อย่างไร??

ผลกระทบ :
-ประชาชนไม่อาจเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างแท้จริง ไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ต...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 18/01/2559:เวลา:21:30:15:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุม23มค59
เนื้อเรื่อง : ประชุม23มค59 ร้านอาหารสวนทิพย์ อ.เมือง จ.อุดรธานี เวลา 09.00-12.00น. ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 13/01/2559:เวลา:10:55:21:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :งานเลี้ยงปีใหม่ 7 มค.2559
เนื้อเรื่อง : งานเลี้ยงปีใหม่ 7 มค.2559 ห้องทุ่งศรีเมือง2 รร.เชนทารา ของ สมาคมหมออนามัยร่วมกับชมรมสาธารณสุข จ.อุดรธานี ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/01/2559:เวลา:20:30:45:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9
       
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com