กิจกรรม
หัวเรื่อง :รับสมัครการจ้างงานผู้พิการปี 2563
เนื้อเรื่อง :ผู้พิการ ที่มีความประสงค์จะทำงานใน รพ.สต.
รพ.สต.ใดสนใจการจ้างงานผู้พิการ รายละเอียดและกรอกข้อมูลตามลิงค์ การจ้างงานให้จากมูลนิธิ เพื่อให้มาทปำงานช่วยที่ รพ.สต. โดยทางมูลนิธิ จะจ่ายเงินเดือนให้ผู้พิการโดยตรง
มีข้อสงสัยใดติดต่อ:คุณสายัณห์ 0866394092
https://www.sif.or.th/
https://sif.microsoftcrmportals.com/th-TH/2563/

คีย์บันทึกเข้าไปเลยน่ะครับ ทำงานที่ รพ.สต./ลักษณะที่ 1 ผู้ประสานคือ ตัวเรา/เงินมูลนิธิจ้างให้/ต้องเป็นผู้พิการที่สามารถมาทำงานกับเราได้ไม่เป็นภาระ /ถ้ามูลนิธิพิจารณาผ่านแล้วค่อยส่งหลักฐ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 10/05/2562:เวลา:15:30:16:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมคณะกรรมการสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี วันอังคารที่ 30 เมย.62 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ สสจ.อด
เนื้อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี วันอังคารที่ 30 เมย.62 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ สสจ.อด.
..มอบเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก
และอื่นๆ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 30/04/2562:เวลา:16:44:49:
จำนวนภาพ: 6 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : ประชุมสมาคมหมออนามัย ณ สวนน้ำมิลิน นาข่า 16 มค.2562 เวลา 11.30น.เป็นต้นไป
เนื้อเรื่อง : ประชุมสมาคมหมออนามัย ณ สวนน้ำมิลิน นาข่า 16 มค.2562 เวลา 11.30น.เป็นต้นไป...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 16/01/2562:เวลา:15:23:51:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : วันวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
เนื้อเรื่อง :วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
วันสำคัญของกระทรวง
วันสำคัญของวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 27/11/2561:เวลา:07:50:40:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :สอบ 24พย.61
เนื้อเรื่อง :วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
วันสอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 24/11/2561:เวลา:07:47:37:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เลือกตั้งนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข 15 พย.61
เนื้อเรื่อง :เรียน พี่น้อง ชาว รพ สต ที่เคารพทุกท่าน

ช่วยกันแจ้งข่าว การเลือกตั้ง กรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงแรมพรมพิมาณ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ใครมีเพื่อน พ้อง น้องพี่ ที่อยูใกล้จุดเลือกตั้งไม่วาจะเป็น
อุบล
สุรินทร์
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
อำนาจเจริญ มุกดาหาร
ขอนแก่น
กาฬสินธ์
สารคาม

หรือใครก็ได้ที่เป็นสมาชิก ที่มีเลือด เป็นชาว รพ สต ได้โปรด ไปลงทะเบียน และเลือก ทีม พลัง รพ สต ทั้งทีม 19 คน เข้าไปกำหนดทิศทางของ ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 13/11/2561:เวลา:18:50:06:
จำนวนภาพ: 3 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุม 7-8 พย.61 ตามโครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเข้าสู่วิชาชีพการสาธารณสุข
เนื้อเรื่อง :ประชุม 7-8 พย.61 ตามโครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเข้าสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จ.อุดรธานี ปี 2561 ณ โรงแรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 07/11/2561:เวลา:14:10:23:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ภาพ QR Code สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
เนื้อเรื่อง : ภาพ QR Code สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/11/2561:เวลา:10:29:44:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :โครงการประชุมวิชาการพัฒนาฯเพื่อเข้าสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
เนื้อเรื่อง : ประชุมวิชาการตามโครงการประชุมวิชาการพัฒนาฯเพื่อเข้าสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จังหวัดอุดรธานี ปี 2561 วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 03/11/2561:เวลา:09:51:56:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :วาระมอบสนับสนุน อนามัยดีเด่น
เนื้อเรื่อง :วาระมอบสนับสนุน อนามัยดีเด่น 5000 บาท...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 20/09/2561:เวลา:17:30:53:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :มอบเยี่ยมป่วยสมาชิกโนนสะอาด
เนื้อเรื่อง :มอบเยี่ยมป่วยสมาชิกโนนสะอาด...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 20/09/2561:เวลา:17:30:16:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมคณะกรรมการสมาคมหมออนามัย 20 ก.ย.2561 เวลา 09.00น. ณ รพ.สต.นากว้าง อ.เมือง อุดรธานี
เนื้อเรื่อง :ประชุมคณะกรรมการสมาคมหมออนามัย 20 ก.ย.2561 เวลา 09.00น. ณ รพ.สต.นากว้าง อ.เมือง อุดรธานี...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 20/09/2561:เวลา:17:25:42:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :รณรงค์เลิกบุหรี่
เนื้อเรื่อง : ทีมงานสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับทีม สสอ.จ.อุดรธานี ชมรม อสม.จ.อุดรธรนี ทีมชมรมปั่นจักรยาน จ.อุดรธานี ประชุมเตรียมงานโครงการ ๘X๔ รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง กระแสรณรงค์เลิกบุหรี่ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ประชุมวันที่ 21 มิถุนายน 2561...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 21/06/2561:เวลา:10:27:26:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :แผนปฏิรูปประเทศเกี่ยวกับหมออนามัย?
เนื้อเรื่อง :แผนปฏิรูปประเทศ

1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ [ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน]
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_1/1.PDF

2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ [ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม]
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_2/1.PDF

3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ [ด้านเศรษฐกิจ]
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_3/1.PDF
<...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 08/04/2561:เวลา:10:00:47:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :หมออนามัยมนแผนชาติ
เนื้อเรื่อง :#หมออนามัยและนักสาธารณสุขจะมีตัวตนในแผนชาติและแผนต่างๆแล้ว

ณ ตอนนี้ งานพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพประเทศไทยในระยะ 20 ปี(พศ.2560-2579) เริ่มมีการกล่าวถึงนักวิชาการสาธารณสุข และบทบาทของวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนมากขึ้นแล้ว(slideที่4-5)

จากเดิมที่เราเคยตัดพ้อว่าหมออนามัย นักสาธารณสุขไม่เคยถูกระบุในแผนด้านสุขภาพแห่งชาติฯ 20 ปี. มาบัดนี้คงจะต้องหันกลับมาติดตามแผนนี้อย่างใกล้ชิดตาม time frame (slide ที่ 6) ซึ่งระบุว่าจะเริ่มทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติฯ 20 ปี ให้แล้วเส...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 08/04/2561:เวลา:10:02:43:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เตรียมจัดงงานประชุมวิชาการ 55 ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ววส.ขก.
เนื้อเรื่อง :เตรียมจัดงงานประชุมวิชาการ 55 ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ววส.ขก. 12/03/2561
http://www.kumpawahealth.net/act_allone.php?id=142...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 13/03/2561:เวลา:12:07:56:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :คืนสู่เหย้า 55 ปี วสส. ขก.
เนื้อเรื่อง :คืนสู่เหย้า 55 ปี วสส. ขก. ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 13/03/2561:เวลา:11:44:25:
จำนวนภาพ: 5 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :หมออนามัย
เนื้อเรื่อง :สิ่งที่พูดคุยกันในกลุ่มมันมิใช่การคิดเล็กคิดน้อย
แต่มันเป็นการสะท้อนความจริงว่าพวกเราได้พานพบ
อะไรมาบ้างในชีวิตการทำงาน ครับ
แสนสาหัส พวกเราทำงานกันมา. ไม่เคยย่อท้อ. แต่ความก้าวหน้าของพวกเราไม่มี ขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน
ถ้าเราไม่ไป สสปช. แล้วเมื่อไรเราจะมีบ้านเป็นของตนเอง. เราต้องสร้างและกำหนดขึ้นมากันเอง. อย่าให้พวกพ่อค้าคนกลางมาเอาเปรียบเราอย่างนี้ ถึงเวลาแล้วครับพี่น้อง
สุขภาพดีถ้วนหน้าประชาไทย
หมอใกล้บ้านใกล้ใจของใครเล่า
หมอครอบครัวพะนะ!!มาก็อปเอา
ของเราไปเป็นผลงานแต่ไม่เนียน!!
(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 13/03/2561:เวลา:11:24:16:
จำนวนภาพ: 2 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :สมาชิกสภาวิชาชีพ
เนื้อเรื่อง :เรียนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน

ท่านที่สมัครสมาชิกไปแล้ว. หากอยากรู้สถานะการสมัครสมาชิกสภาสามารถใช้ เลข13 หลักตรวจสอบ. ระบบจะแจ้งในเว็บสมัครสมาชิกได้ ดังนี้ครับ
1.หากชำระเงินแล้วตรวจสอบสถานะ. จะพบว่าขึ้นสถานะจ่ายเงินแล้ว.
2.หากสภาได้รับเอกสารแล้ว. สถานะหน้าตรวจสอบเอกสารจะว่างๆ แสดงว่ากำลังเข้าคิวตรวจเอกสาร
3.หากมีการตรวจเอกสารแล้ว. จะมีการติ๊กช่องเอกสารแต่ละฉบับ ดังนี้
3.1ถ้าขึ้นสถานะเอกสารครบถ้วน. ก็รอเข้าคิวอนุมัติเลขสมาชิกรอบต่อไป
3.2 ถ้าขึ้นสถานะเอกสารไม่ครบถ้วน. รีบส่งหลักฐานเพิ่มเติม. เมื่อหลัก...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 21/01/2561:เวลา:22:31:22:
จำนวนภาพ: 3 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :หมออนามัยมีจริงหรือในสังคมใน กธ
เนื้อเรื่อง :วิชาชีพสาธารณสุขกับการยอมรับจากวิชาชีพอื่นและคณะกรรมการตามกฎหมายต่างๆ

วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนถือเป็นวิชาชีพน้องใหม่ที่ไม่ได้มาจากกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ “โรคศิลปะ” และเพิ่งมีกฎหมายรองรับในปี 2556 ทั้งที่โดยข้อเท็จจริงแล้วมีพัฒนาการมาตั้งแต่ปี 2456 หรือกว่าร้อยปีมาแล้ว งานหลักแท้ๆคือการส่งเสริมให้บุคคล ชุมชน ดูแลสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และ ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตตามปกติและมีความปลอดภัยในการทำงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ การลดความเจ็บป่วยด้วยโรคพฤติกรรมไม่เหมาะสมของชุมชนลง แต่ด้วยการกระจายบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภา...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 20/01/2561:เวลา:12:35:51:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :หมออนามัยด่านหน้ากับก้าวคนละก้าว
เนื้อเรื่อง :เพจหมอจ่า drama-addict โพสต์มา สามโพสต์ได้ถูกใจจริงๆ

ประเด็นที่ มีหมอท่านหนึ่ง. มาแนะว่าควรเอาเงินบริจาคก้าวคนละก้าว. ไปลงทุนระยะยาว สร้างสุขภาพแทนซื้อเครื่องมือแพทย์
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156189489758291&id=141108613290

ซึ่งก็โดนโซเชียลถล่มตามระเบียบว่ามาจุ้นอะไรด้วย

ส่วนโพสที่สอง ขออนุญาติก็อปข้อความมาทั้งดุ้น. เพราะสื่อสารถึงหมออนามัยและรพ.สต.ได้ตรงใจมากๆ

"เรื่องที่มีคนเสนอว่าอยากเอาเงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าวของพี่ตูนไปเข้าระบบเพื่อทำเรื่องสร้างเสริมสุขภ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 20/01/2561:เวลา:12:25:31:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :3 พย. 2560 เวลา08.30น.ประชุมกรรมการสมาคมฯ
เนื้อเรื่อง : วันศุกร์ ที่ 3 พย. 2560 เวลา08.30น.ประชุมกรรมการสมาคมหมออนามัย ที่ รพ.สต.นากว้าง...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 01/11/2560:เวลา:17:27:33:
จำนวนภาพ: 10 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ชีวประวัติหมออนามัย ตอน 1
เนื้อเรื่อง : เราเกิดมาเมื่อ100ปี ข้าราชการชั้นจัตวาอยู่คู่สุขศาลาคนหนึ่งทำเด็กคลอดรอดปลอดภัย อีกคนดูแลเรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม พร้อมๆกับงานรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู มีพี่ๆ น้องๆ อยู่หลายคนทำงานในชนบท แต่ชาวบ้านเรียกรวมๆว่าหมออนามัย พัฒนาตัวเองเรื่อยมาจนเติบใหญ่มาเป็น จนท
บริหารสาธารณสุข พี่ใหญ่ทำงานที่อำเภอ น้องๆที่ทำงานมีทั้งดูแลเรื่องฟัน และแพทย์ทางเลือกมีความสุขเรื่อยมา
ที่ทำงานชื่อมาหลากหลายชื่อ และเปลี่ยนเราจาก จนท บริหารฯมาเป็น นวก เรานึกว่า นวกชื่อที่แสนโก้ จะมีความก้าวหน้า แต่มันมากับงานที่หลั่งไหลเท ลงมาในตำแหน่ง นวก
...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 28/01/2560:เวลา:16:52:48:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ชีวประวัติหมออนามัย ตอน 2
เนื้อเรื่อง : เราเกิดมาเมื่อ100ปี ข้าราชการชั้นจัตวาอยู่คู่สุขศาลาคนหนึ่งทำเด็กคลอดรอดปลอดภัย อีกคนดูแลเรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม พร้อมๆกับงานรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู มีพี่ๆ น้องๆ อยู่หลายคนทำงานในชนบท แต่ชาวบ้านเรียกรวมๆว่าหมออนามัย พัฒนาตัวเองเรื่อยมาจนเติบใหญ่มาเป็น จนท
บริหารสาธารณสุข พี่ใหญ่ทำงานที่อำเภอ น้องๆที่ทำงานมีทั้งดูแลเรื่องฟัน และแพทย์ทางเลือกมีความสุขเรื่อยมา
ที่ทำงานชื่อมาหลากหลายชื่อ และเปลี่ยนเราจาก จนท บริหารฯมาเป็น นวก เรานึกว่า นวกชื่อที่แสนโก้ จะมีความก้าวหน้า แต่มันมากับงานที่หลั่งไหลเท ลงมาในตำแหน่ง นวก
...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 28/01/2560:เวลา:16:53:05:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :กรรมการสภา
เนื้อเรื่อง : ยินดีกับกรรมการสภาสาธารณสุขชุมชนทุกท่าน30พย.59...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/12/2559:เวลา:12:06:09:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :กรรมการสภา
เนื้อเรื่อง : ประชุมชมรม ผอ.รพ.สต.เมือง ร่วมแสดงความยินดีกรรมสภาวิชาชีพสาธารณสุข คุณคำผล วงษ์สุริยา. ประธานชมรม ผอ.รพสตเมือง...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/12/2559:เวลา:12:03:46:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :อุทุกภัยอุดรธานี3
เนื้อเรื่อง : ท่าน สสอ.มาต้อนรับ วันนี้ชมรมผอ.รพ.สต.อุดรธานี และสมาคมหมออนามัย นำโดยนายคำผล วงศ์สุริยา ประธานชมรมผอ.รพ.สต./นายกสมาคมหมออนามัย พร้อมคณะ ออกดูแลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ในเขตอำเภอน้ำโสม - นายูง ที่ประสบอุทกภัยครับ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 12/11/2559:เวลา:14:48:21:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :อุทุกภัยอุดรธานี2
เนื้อเรื่อง : ทีมนายกสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี...ออกเยี่ยมและช่วยเหลือ....ห้วยน้ำใสมด้านข้างด้านหลัง รพสต....(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 12/11/2559:เวลา:13:24:12:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :อุทุกภัยอุดรธานี
เนื้อเรื่อง : วันนี้ชมรมผอ.รพ.สต.อุดรธานี และสมาคมหมออนามัย นำโดยนายคำผล วงศ์สุริยา ประธานชมรมผอ.รพ.สต./นายกสมาคมหมออนามัย พร้อมคณะ ออกดูแลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ในเขตอำเภอน้ำโสม - นายูง ที่ประสบอุทกภัยครับ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 12/11/2559:เวลา:11:32:44:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เลือกตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข
เนื้อเรื่อง : ใครไม่มีสิทธิ์โทรสอบถามได้........(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/11/2559:เวลา:11:51:11:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เลือกตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข
เนื้อเรื่อง :แกนนำหลักของเรามีใครบ้าง...อ.ริซกี ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/11/2559:เวลา:11:45:04:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เลือกตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข
เนื้อเรื่อง : แกนนำหลักของเรามีใครบ้าง...ดร.ไพศาล.......(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/11/2559:เวลา:11:44:28:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เลือกตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข
เนื้อเรื่อง :แกนนำหลักของเรามีใครบ้าง...อ.สมศักดิ์.......(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/11/2559:เวลา:11:43:26:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10
       
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com